DE WERKGROEP BEHOUD MOERENBURG

 

De vereniging is opgericht op 3 november 1989. Ze heeft tot doel het gebied Moerenburg in zijn huidige vorm en gebruik van kleinschalig agrarisch landschap met natuuren natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarde te handhaven en/of te verbeteren.
De Vereniging (Werkgroep) tracht haar doel te bereiken door:

  • het volgen van en kritisch reageren op mogelijke ruimtelijk en ecologische ontwikkelingen in het gebied
  • het organiseren van activiteiten welke op het doel gericht zijn
  • het ondernemen van juridische procedures ter handhaving van de huidige vorm en gebruik van het gebied
  • het meedenken over ontwikkeling en stimuleren van meer landschappelijk groen in het gebied.

Dit alles in de ruimste zin des woord.

Om de ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied op de voet te volgen, heeft de Werkgroep regelmatig overleg met de Gemeente Tilburg. De Werkgroep staat in nauw overleg met de Buurtraad Armhoefse Akkers en publiceert regelmatig in de Buurtkrant Armhoefse Akkers. De Vereniging Behoud Moerenburg is aangesloten bij de Brabantse Milieu Federatie (BMF) en ontvangt vandaar uit o.a. juridische bijstand.OOIEVAARSNEST  FEBRUARI 2013 IN MOERENBURG

In december 2012 is van de gemeente Tilburg en het waterschap de Dommel instemming gekregen voor de plaatsing van een ooievaarsnest aan de rand van Moerenburg tegen de Voorste Stroom. In februari 2013 wordt die neergezet met hulp van vrijwilligers en een behulpzame boer in Moerenburg. We zoeken nog een kleine sponsor die de kosten van dit kleine project wilt steunen. Geef uw naam door op werkgroepbehoudmoerenburg@gmail.com of  maak uw donatie over op 7082.88.7321 t.n.v. LJEM Parren met vermelding ' OOIEVAARSNEST '. 

DUURZAAM INGERICHTE BERMEN IN MOERENBURG

In 2012 heeft de Werkgroep Behoude Moerenburg in overleg met gemeente Tilburg geregeld dat een 250 meter lange berm aan de Oisterwijksebaan duurzaam biodivers wordt ingericht en onderhouden gaat worden. Lees hier meer. 

Ontdek biodiversiteit op de fiets

Zondag 22 mei 2011

In het Weekend van de Biodiversiteit organiseerden vrijwilligers en plaatselijke organisaties op zondag 22 mei een bewegwijzerde Fietstocht van 21 km met de mogelijkheid van een biodiverse picknick.

De bewegwijzerde route liep langs de haven, tuinen in Tilburg Oost en ging dan verder via landelijke weggetjes en fietspaden door Moerenburg en het buitengebied van Berkel-Enschot. Onderweg was er op 15 leuke rustpunten wat te beleven. Fietsers konden tussen 10.00 en 16.00 uur op een willekeurig punt de route beginnen.

Een echte aanrader was de picknick van ‘WONKA kookt’. Voor €7,- voor volwassenen en €4,- voor kinderen kreeg men  een picknickpakketje: biologisch en uit eigen streek! 

De pakketjes konden worden afgehaald bij van Helvoirt Groenprojecten (rustpunt 12 )

Alle andere activiteiten zijn gratis en werden u aangeboden door de deelnemende organisaties. Kijk voor meer informatie op www.biodiversiteittilburg.nl  

Wat is er te beleven op de speciale rustpunten?  

Waar mogelijk is er aandacht besteed aan het thema: biodiversiteit, dat doe je zelf!

Biodiversiteit is de natuurlijke soortenrijkdom die voor ons van levensbelang is.

1.      Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434  Vrije toegang tot de uitgebreide natuurtentoonstellingen. In Natuurmuseum Brabant zit je met je neus op de natuur!

2.      Harrie van Berkel, p/a Spoorlaan 434 (ontmoetingsruimte)   Weet alles over gierzwaluwen en laat zien hoe u deze snelle vogels zelf kunt huisvesten.

3.      Kindertuin Het Beloofde Land, Betuwestraat 3  Een nieuwe openbare tuin waar de kinderen van Jeruzalem de natuur in de tuin kunnen beleven en leren hoe hun voedsel groeit. Kijk er eens rond!

4.      Werkgroep Behoud Moerenburg, p/a Ecologisch knooppunt Kommerstraat’.  Laat u kennis maken met de vogels in het gebied en heeft een leuke natuurquiz. Originele prijsjes te winnen!

5.      Waterschap de Dommel, Hoevensekanaaldijk  Geeft uitleg over de huidige functie van het Rioolgemaal Moerenburg als overstort bij veel regen en zuivering door helofytenfilters.

6.      Volkstuinvereniging Moerenburg, hoek Hoevense kanaaldijk-Oisterwijksebaan.   Deze natuurvriendelijke tuindersvereniging heeft een open dag. De verschillende soorten planten in de tuinen worden in het zonnetje gezet..

7.      Anneke Scholte van Naturen, hoek Hoevense kanaaldijk-Oisterwijksebaan.  Geeft rondleidingen door haar ecologische en daarom biodiverse tuin op bovengenoemd complex. Tips en inspiratie voor eigen tuin!

8.      Café Zomerlust, Oisterwijksebaan 15  Fietscafé en tevens Poort van het Groene Woud, een divers landschap tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch.

9.      Waterschap de Dommel, Koebrugseweg.Geeft uitleg bij de herinrichting van de Voorste Stroom, het doel is het realiseren van viswater en een ecologische verbindingszone.

10. Buitenom, Broekstraat 4   Geeft een kijkje achter de schermen in de aanloop naar hun activiteiten: vergaderlocatie, B&B en theetuin. Lekkere fruitsalade!

11. Bureau Ver(?)antwoord, p/a Broekstraat 4. Maakt u bewust van uw “voetafdruk” en hoe u door  uw inkopen de biodiversiteit kunt beïnvloeden.

12. Van Helvoirt Groenprojecten, Oisterwijksebaan 8a.  De picknickpakketten kunnen hier afgehaald worden en er kan gepicknickt worden te midden van de biodiversiteit! Geniet van de plukweide en laat je inspireren voor biodiversiteit in je eigen leefomgeving.

13.Ut Rooie Bietje, Koningshoeven 62. Ecologische tuinderij met winkel vol eigen groente en fruit.

13. Volkstuinvereniging het Leijpark, hoofdingang in het Leijpark  Het haar poorten open. Bezoekers zijn welkom voor een wandeling over de tuinpaden.

14. erVaar de achtertuin van Tilburg, Hopliedenkade.  Een evenement in het teken van lokaal geteeld voedsel met een brunch, muziek, rondvaarten en een hapje en een drankje.

Extra voor de liefhebbers:

- vanuit deze route kunt u aansluiten op de Opentuinenroute, kijk op www.biodiversiteittilburg.nl

- voor extra fietstochten in het stroomgebied van de Dommel, kijk op www.dommel.nl